MamiShop.ro » Termeni si conditii

Termeni si conditii MamiShop.ro

Termenii și condițiile prezentate mai jos reprezintă consimțământul și acordul legal dintre dvs. și WEBMAKER PRODUCTS S.R.L. Astfel, vă rugăm să parcurgeți cu atenție Termenii și condițiile pentru a fi informați atunci când veți utiliza, în orice mod, site-ul https://www.MamiShop.ro. Accesarea și vizitarea acestui site, crearea unui cont și/sau folosirea serviciilor de publicare pe acest website de anunțuri pentru vânzarea sau cumpărarea unor bunuri, reprezintă acceptarea în totalitate și fără nicio condiție a Termenilor și condițiilor prezentate mai jos.

Definițiile termenilor și condițiilor

Sensul „termenilor” folosiți pe pagina https://www.MamiShop.ro vor avea următoarele definiții/următorul înțeles:

Utilizator – Orice persoană fizică, cu vârsta de cel puțin 18 ani împliniți, aflată în capacitate de exercițiu deplină, care accesează site-ul https://www.MamiShop.ro, fiind interesată de datele, informațiile, anunțurile și/sau serviciile oferite de WEBMAKER PRODUCTS S.R.L. precum și orice persoană fizică (inclusiv persoană fizică autorizată – PFA) și/sau persoană juridică care achiziționează bunuri furnizate prin intermediul site-ului.

Furnizor sau de WEBMAKER PRODUCTS S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Slobozia, județul Ialomița, Strada Viilor, nr 43, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/77/2016, CUI 35644306, atribut fiscal RO, capital social: 12.560.010 lei, înscrisă în Registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal sub nr. 21738, e-mail: contact@MamiShop.ro

Anunț – ofertă publică lansată de un utilizator cu scopul publicării acesteia de către WEBMAKER PRODUCTS S.R.L. prin intermediul site-ului https://www.MamiShop.ro, cu privire la vânzarea sau închirierea unui produs.

Produs – bun sau serviciu ce poate fi comercializat respectând rigorile legii și care nu încalcă limitele impuse prin Termenii și condițiile prezentate pe această pagină.

Pagina Mami Shop - https://www.MamiShop.ro, inclusiv orice secțiune sau subpagină a acesteia. Site-urile și/sau paginile de internet sau alte componente ale acestora ce aparțin unor terți și care sunt accesate de către utilizatori ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile prin site-ul https://www.MamiShop.ro nu fac obiectul și nici nu se încadrează în cadrul acestei definiții.

Operatori – persoane special instruite de către furnizor pentru a verifica, îngriji și modera conținutul anunțurilor publicate de către utilizatori pe site-ul https://www.MamiShop.ro.

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile înainte de utilizarea site-ului https://www.MamiShop.ro. Prin acceptarea acestor Termeni și condiții declarați și garantați că aveți 18 ani minimum împliniți și că vă aflați în capacitate deplină de exercițiu, sau, în cazul unei persoane juridice, sunteți o societate înmatriculată și funcționează în conformitate cu prevederile legale ale statului român, iar reprezentanții dvs. sunt în mod viabil autorizați să exprime acordul dvs. legat cu privire la accesarea, vizitarea și/sau utilizarea, în orice mod, a site-ului și serviciilor oferite de https://www.MamiShop.ro.

Mami Shop (https://www.MamiShop.ro)/ WEBMAKER PRODUCTS S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza oricând și unilateral Termenii și Condițiile prezentate. Pentru informații permanente puteți accesa Termenii și condițiile disponibile la adresa https://www.MamiShop.ro#.

În cazul în care contul dvs. este activ pe site și alegeți să nu îl ștergeți, acest lucru înseamnă că v-ați exprimat acordul legal în cee ace privește modificarea Termenilor și condițiilor. În situația în care nu sunteți de acord cu modificările propuse, singura opțiune existent și validă este să ștergeți contul creat pe site sau să nu mai accesați, vizitați sau utilizați, în orice mod, site-ul https://www.MamiShop.ro.

Motivul pentru care vă prezentăm și vă solicităm citirea, înțelegerea și acceptarea acestor Termeni și condiții este de a define și reglementa condițiile de utilizare ale site-ului https://www.MamiShop.ro și a serviciilor oferite de acesta.

Conținutul site-ul https://www.MamiShop.ro, incluzând, dar fără a se limita la texte, imagini, materiale grafice, design web, programe pentru calculator, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea WEBMAKER PRODUCTS S.R.L. și/sau a partenerilor săi și sunt protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996 cu modificările ulterioare, precum și tuturor celorlalte legi aflate în vigoare, inclusiv, dar fără a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială.

Toate anunțurile publicate de utilizatori fac obiectul drepturilor de proprietate intelectuală aparținând utilizatorilor și sunt protejate conform legii.

Preluarea oricăror informații și/sau date de pe acest site, în scopul republicării, distribuirii totale sau parțiale sau în alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris în prealabil al furnizorului, este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare.

Generalități

Crearea unui anunț
Un anunț va fi creat prin completarea unui formular, dinsponibil pe site-ul https://www.MamiShop.ro care trebuie să conțină:
1. Datele reale de contact ale Utilizatorului;
2. Descrierea reală a produsului care va face obiectul anunțului;
3. Prețul produsului care va face obiectul anunțului;

Prin trimiterea anunțului pentru a fi publicat de furnizor, utilizatorul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu prevederile acestor Termeni și condiții. De asemenea, este de acord ca, în cazul în care nu va respecta Termenii și condițiile, va fi tras la răspundere conform prevederilor acestora. Utilizatorul își asumă în întregime răspunderea pentru conținutul anunțului pe care îl postează pe site și pentru veridicitatea informațiilor publicate în anunț și/sau comunicate furnizorului.

Furnizor – drepturi și obligații

1. Furnizorul este obligat să publice toate anunțurile trimise de utilizatori prin intermediul site-ului https://www.MamiShop.ro care respect regulile, prevederile și condițiile impuse prin prezentul document.
2. Furnizorul este obligat să remedieze în ce mai scurt timp cu putință eventualele disfuncționalități reclamate, legate de funcționarea site-ului sau eventualele neconcordanțe în datele furnizate în anunț de către utilizator și datele publicate pe site de către furnizor. Excepțiile de la această obligație o fac unele neconcordanțe care sunt cauzate de faptul că operatorii furnizorului au modificat parțial anunțul pentru ca acesta să îndeplinească toate condițiile și prevederile impuse prin prezentul document, pentru a putea fi menținut ca și anunț pe site.
3. Furnizorul nu oferă nicio garanție utilizatorilor că site-ul va fi disponibil neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafișarea anunțurilor sau întreruperea afișării acestora din cauze ce exceed, în orice mod, controlul său și nici pentru pagubele directe și/sau indirecte pe care utilizatorul le-ar putea suferi din această cauză.
4. Furnizorul nu este responsabil de întârzierile cauzate de defecțiuni tehnice apărute la nivelul colaboratorilor și/sau partenerilor săi.
5. Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru activitățile utilizatorilor, mai ales pentru situațiile în care aceștia furnizează conținut eronat cu privire la datele produsului sau serviciile ce fac obiectul anunțului.
6. Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge sau modifica parțial un anunț, atunci când se constată că acesta nu respectă Termenii și condițiile, în orice mod, în special în situația în care acesta are un conținut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurență neloială, încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe persoane sau este contrar bunelor practice, care acționează în detrimentul furnizorului, ori încalcă, în orice alt mod, vreo prevedere legală. Mai mult, furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge, în orice moment, și alte segmente din conținutul site-ului.
7. Furnizorul are dreptul de a șterge orice anunț sau de a bloca conturile în cazul în care există suspiciunea că, prin intermediul anunțurilor publicate sau a conturilor create, s-au adus sau se pot aduce prejudicii referitoare la securitatea activității altor utilizatori ai serviciului. De asemenea, furnizorul are dreptul de a șterge anunțul sau de a bloca contul, în cazul în care anunțul afectează în mod negativ reputația furnizorului sau este, în orice alt fel, dăunător pentru furnizor.
8. Furnizorul declară că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală în legătură cu site-ul, în afara anunțurilor publicate pe site de către utilizatori, asupra cărora utilizatorii acordă furnizorului un drept neexclusiv de utilizare și punere la dispoziția publicului, în condițiile prevăzute în acest document.
9. Furnizorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru conținutul sau veridicitatea informațiilor publicate în cadrul anunțurilor. Furnizorul nu garantează în niciun fel și nicio măsură pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale produselor descrise în anunțuri.
10. Furnizorul are obligația, conform legislației aflate în vigoare, să informeze imediat autoritățile publice competente despre activitățile ce par a fi ilegale, desfășurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informațiile ce par a fi ilegale furnizate de Utilizatorii Website-ului.

Utilizator – drepturi și obligații


1. Utilizatorul are dreptul de a beneficia în întregime de servicii, atâta timp cât respect prevederile Termenilor și Condițiilor.
2. Utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru conținutul anunțurilor publicate și declară că acestea corespund cu starea reală a produsului ce face obiectul anunțului și că nu încalcă drepturile furnizorului și/sau ale unor terțe persoane.
3. Utilizatorul declară pe propria răspundere că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, ceea ce include drepturile de autor cu privire la conținutul publicat (fotografii, text) și este de acord ca acesta să fie pus la dispoziție publicului de către furnizor.
4. Prin completarea formularului și/sau transmiterea anunțului prin alte mijloace către furnizor pentru a fi pus la dispoziția publicului prin intermediul site-ului, utilizatorul declară că este în totalitate și necondiționat de acord cu Termenii și condițiile impuse de furnizor.
5. În afara informațiilor legate de propriul anunț, utilizatorului îi este strict interzis să preia orice informații de pe Website în vederea republicării totale sau parțiale, sub orice formă, fără a avea acordul prealabil scris al furnizorului în acest sens.

Comunicarea dintre vânzător și cumpărător se va realiza prin intermediul platformei Mami Shop. Pentru a contacta un utilizator/vânzător în vederea achiziționării unui produs, utilizatorul/cumpărătorul are la dispoziție două modalități de comunicare:
1. Printr-un mesaj privat - accesând butonul „Contactează vânzătorul” din pagina de produs.
2. Telefonic - accesând numărul de telefon al vânzătorului.

Livrarea produselor se va efectua după ce vânzătorul și cumpărătorul au intrat în contact și au stabilit toate detaliile tranzacției. Modalitatea de livrare rămâne la latitudinea celor două părți, ea putând fi efectuată prin curier, poștă sau prin întâlnire personală.

Furnizorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru conținutul sau veridicitatea Anunțurilor publicate. Furnizorul nu garantează în niciun fel și nicio măsura pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale Produselor descrise în Anunțuri.